با توجه به شرایط کشور در موضوع تحریم و همینطور هزینه های جاری پروژه های فعال ،موضوع تعمیرات بسیار حائز اهمیت میباشد که این شرکت با نگاه تخصصی به شناخت ایراد تجهیزات رفع ایراد با استفاده از ابزار حرفه ای و به روز و همینطور جایگزینی قطعات معیوب با نمونه های اصلی و اورجینال قطعات ، نقش به سزایی در کاهش هزینه های نگهداری پروژه های ارجاع شده به این شرکت را دارا میباشد.