صنعت نفت

شرکت پرتو تأسیسات کاسپین با بیش از دو دهه سابقه در عرصه تأمین تجهیزات نفت و گاز و بهره مندی از نمایندگان خارجی و همچنین با توجه به وجود شرکتهای همکار در کشورهای آلمان، امارات، ترکیه، چین و … توانسته است بخش عمده ای از نیازهای صنعت نفت و گاز کشور را برطرف نماید بطوریکه با توجه به ارتباط موثر با سازندگان و تأمین کنندگان تجهیزات موردنیاز طرحها و پروژه ها را با قیمت رقابتی و در کوتاهترین زمان بصورت ارزی و ریالی تأمین نماید